Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling

KONSULTER

Alla Riddarfjärdens konsulter är seniora enligt Kammarkollegiets Upphandling.

Riddarfjärdens konsulter kommer från olika bakgrunder, t. ex. psykolog, psykoterapeut, civilekonom och civilingenjör. Några har också yrkeserfarenhet från egna chefskarriärer och topptjänster.


Tillsammans innehar de en bred kompetens som är en självklar del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger oss möjlighet att arbeta med frågor från olika perspektiv. Vi har utbildat oss gemensamt i Riddarfjärdens olika metoder och vi upprätthåller vår konsultkompetens genom bland annat årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna.


Detta gör oss till ett av de starkaste och mest flexibla konsultföretagen på den svenska marknaden.