Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling

LEDARUTVECKLING MED FORSKNINGSBASERADE METODER

Riddarfjärden erbjuder behovsanpassade utvecklingsprogram och konsultation inom Ledarskapsområdet. Vi har även en utbildning i Tillitsbaserat ledarskap med öppen anmälan.

Vi vill bli fler!

Nu söker vi nya samarbetspartners - som verkar utifrån sina egna bolag - för uppdrag inom utbildning, grupputveckling, coaching med mera. 

OM OSS

Riddarfjärden erbjuder behovsanpassade utvecklingsprogram och konsultation inom Ledarskapsområdet.


  • Utbildning i Tillitsbaserat ledarskap med öppen anmälan
  • Ledarskapsutbildningar för chefer i stat, kommun, region och näringsliv
  • Riddarfjärdsmetoden används idag för att utbilda ledare över hela världen
  • Ramavtal med Kammarkollegiet inom
    statlig sektor